Uppdaterad: 2019-05-12 15:42

Välkommen till

FRIVILLIGA
ORGANISATIONER
Med en betydande roll inom Sveriges totalförsvar!

Samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer, kyrkorna, idrottsrörelsen m.fl. gentemot länsstyrelse, region, kommun, försvarsmakten och andra viktiga samhällsfunktioner.

» Sverige   Till startsidan.
« Tillbaka   Åter till sidan som jag kom ifrån.

TILLSAMMANS!
För samarbete i fred, kris, höjd beredskap och krig.

Här presenteras aktuell information efterhand, från det pilotprojekt i Gotlands län där länsstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra ett arbete under 2017-2020.

Se mer om projektet på Länsstyrelsen Gotland;

» Nästa steg i totalförsvarssatsningen

Vår del av uppdraget:

Just nu är en arbetsgrupp med representanter från FOS (Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté), kyrkorna m.fl. i full gång med att utveckla former för en effektiv samverkan, tillsammans med länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Dessutom arbetar en grupp med planering av evenemang för att visa upp resultatet av det arbete som pågår, inledningsvis med fokus på Krisberedskapsveckan den 6-12 maj 2019. Mer information om verksamheten hittar du på sidan för Gotland.

Välkommen åter!

» Gotland   Till sidan för Gotland, gotland.frivilliga.org
» Facebook   Se mer på Facebook, sidan "Tillsammans..."

Kontakt:
»   info[a]frivilliga.org
»   gotland[a]frivilliga.org
 

Bild Lena Lundin

 

Bild Lena Lundin

 
» Ladda ner - rollup_tillsammans.psd   (17,5 MB)
 
Gilla sidan frivilliga.org på Facebook

Unless otherwise indicated, all contents of this website are copyright © frivilliga.org, all rights reserved