Uppdaterad: 2019-03-28 00:50

Välkommen till

FRIVILLIGA
ORGANISATIONER
Med en betydande roll inom Sveriges totalförsvar!

Samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer, kyrkorna, idrottsrörelsen m.fl. gentemot länsstyrelse, region, kommun, försvarsmakten och andra viktiga samhällsfunktioner.

» TILLSAMMANS!
tillsammans.frivilliga.org
  - För samarbete i fred, kris, höjd beredskap och krig.
»   info[a]frivilliga.org

Län som är engagerade;

» Gotland   Program, presentation och organisationer.
» Stockholm   Genom FOS i Stockholms län.

Frivilliga försvarsorganisationer;

» Mer info...   FRIVILLIGUTBILDNING.se
 
 
- Har förnärvarande avsagt sig att delta.
- Medverkar, samverkar eller följer.
- Deltar aktivt i projektet.
- Grå har ännu inte tagit ställning.
 
Gilla sidan frivilliga.org på Facebook

Unless otherwise indicated, all contents of this website are copyright © frivilliga.org, all rights reserved